Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

Viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh – Top1Learn

Viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh – Top1Learn

Bạn đang muốn viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Bài viết sau đây của Top1Learn sẽ hướng dẫn bạn chi tiết, gồm bố cục, từ vựng thường dùng và các mẫu bài viết tham khảo. Cùng xem ngay nhé!

Viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh – Hướng dẫn chi tiết

Contents

1. Bố cục bài viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh

Để người đọc có thể hiểu dễ dàng cuốn sách nói về gì, bạn cần lập ra bố cục cho bài viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh của mình.

Bạn có thể tham khảo bố cục sau đây:

Phần 1: Mở bài: Giới thiệu về cuốn sách yêu thích của bạn

  • Thông tin chung về cuốn sách (tên sách, tác giả, xuất xứ)
  • Tại sao bạn lại có cuốn sách đó?
  • Cảm nhận chung của bạn về cuốn sách

Phần 2: Thân bài: Nói về đặc điểm và nội dung của cuốn sách

Bạn có thể nói về một số ý như:

  • Bề ngoài cuốn sách như thế nào?
  • Nội dung cuốn sách là gì?
  • Khi đọc cuốn sách này bạn nhận ra điều gì?
  • Kỉ niệm của bạn với cuốn sách

Phần 3: Kết bài: Nói về ý nghĩ, cảm xúc của bạn với cuốn sách một lần nữa.

2. Từ vựng thường dùng để viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh

Trước khi bắt tay vào viết thì hãy học trước các từ vựng cần dùng để viết bài viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh nhé.

Loại từ Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
n portable size /ˈpɔrtəbəl/ /saɪz/ kích thước khá nhỏ gọn
n bestseller /ˈbɛstˈsɛlər/ sách bán chạy nhất
n cover /ˈkʌvər/ bìa sách
n hardcover /ˈhɑrdˌkʌvər/ sách bìa cứng
n softcover /ˈsôf(t)ˌkəvər/ sách bìa mềm
n paperback /ˈpeɪpərˌbæk/ sách giấy
n e-book /i/-/bʊk/ sách điện tử
n bedtime reading /ˈbɛdˌtaɪm/ /ˈrɛdɪŋ/ đọc sách trước khi ngủ
n big reader /bɪg/ /ˈridər/ người đọc sách nhiều
n central character /ˈsɛntrəl/ /ˈkɛrɪktər/ nhân vật chính
n page turner /peɪʤ/ /ˈtɜrnər/ cuốn sách thu hút
n history book /ˈhɪstəri/ /bʊk/ sách lịch sử
n autobiography /ˌɔtəbaɪˈɑgrəfi/ tự truyện
n romance /roʊˈmæns/ sách lãng mạn
n self-help /ˈsɛlfˈhɛlp/ sách phát triển bản thân
n learning book /ˈlɜrnɪŋ/ /bʊk/ sách học kiến thức
n novel /ˈnɑvəl/ tiểu thuyết

 

adj eye-catching /aɪ/-/ˈkæʧɪŋ/ bắt mắt
adj adapted into a movie /əˈdæptəd/ /ˈɪntu/ /ə/ /ˈmuvi/

được chuyển thể thành phim

adj impressed with /ɪmˈprɛst/ /wɪð/ rất ấn tượng với
adj engrossed in /ɪnˈgroʊst/ /ɪn/ tập trung, chăm chú
adj useful /ˈjusfəl/ có ích
adj meaningful /ˈminɪŋfəl/ có ý nghĩa
adj interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ thú vị
adj entertaining /ˌɛntərˈteɪnɪŋ/ thú vị, vui vẻ
v recommend /ˌrɛkəˈmɛnd/ gợi ý
v review /ˌriˈvju/ nhận xét
v teach /tiʧ/ dạy
v provide /prəˈvaɪd/ cung cấp
v addict /ˈædɪkt/ nghiện, say mê
v flick through /flɪk/ /θru/ xem qua
phr from cover to cover /frʌm/ /ˈkʌvər/ /tu/ /ˈkʌvər/ từ đầu đến cuối sách

3. Mẫu bài viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh

Sau đây là một số đoạn văn mẫu viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh để các bạn tham khảo cách viết và hoàn thiện bài viết của mình nhé. 

Ở đây, Step Up sẽ chọn dạng sách học để viết mẫu.

3.1. Đoạn văn mẫu viết về sách học từ vựng tiếng Anh bằng tiếng Anh

Học từ vựng tiếng Anh là rất quan trọng, nếu bạn có một cuốn sách hữu dụng thuộc chủ đề này thì có thể viết về cuốn sách đó.

Đoạn văn mẫu:

If you are looking for an effective English vocabulary learning book, then try Hack Nao 1500. Hack Nao 1500 is my indispensable companion in my English learning journey. This is also my favorite book. You will be immediately impressed with the eye-catching cover of the book. The book has smart methods of learning English, making it easier for the brain to memorize vocabulary. In addition, the book has many interesting images, the content of the book is also humorous and very close to daily life, so it won’t make you sleepy to read. This has also been the bestseller on Tiki for years, in the English book category. The book has helped me improve my English score in class and be able to understand many English songs and movies. This book is very useful and I recommend you buy one immediately if you want to improve your English vocabulary.

viet ve cuon sach yeu thich bang tieng anh

Dịch nghĩa: 

Nếu bạn đang tìm một cuốn sách học từ vựng hiệu quả thì hãy thử Hack Não 1500. Hack Não 1500 là người bạn đồng hành không thể thiếu của tôi trong hành trình học tiếng Anh. Đây cũng là cuốn sách mà tôi yêu thích nhất. Bạn sẽ ấn tượng ngay với bìa sách vô cùng bắt mắt. Sách có phương pháp học tiếng Anh thông minh, khiến não bộ có thể ghi nhớ từ vựng dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, sách có nhiều hình ảnh thủ vị, nội dung sách cũng hài hước và cực gần gũi, nên khi học không hề thấy buồn ngủ. Đây cũng là cuốn sách bán chạy nhất trên Tiki, ở hạng mục sách tiếng Anh. Cuốn sách đã giúp tôi cải thiện điểm số tiếng Anh trên lớp và có thể hiểu được nhiều bài hát, phim tiếng Anh. Sách rất có ích và tôi khuyên bạn nên mua ngay một cuốn nếu đang muốn cải thiện từ vựng.

3.2. Đoạn văn mẫu viết về sách học ngữ pháp bằng tiếng Anh

Học ngữ pháp thường sẽ rất khô khan, cuốn sách nào đã giúp bạn học ngữ pháp dễ dàng hơn? Hãy chọn đó làm chủ đề khi viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh nhé.

Đoạn văn mẫu:

My favorite book is a grammar learning book called Hack Nao Ngu Phap (Brain Hack for Grammar). The book is published by the company Step Up Education. In the past, I was very tired when learning English grammar. However, the Grammar Brain Hack has helped me find joy and motivation again. The book is full of basic English knowledge used in communication and exams. The book is full of colour, interesting pictures and very trendy examples. The two cartoon characters in the book, the dog Van-Gau and the Chairman cat, with funny English learning stories will make you not bored at all. After studying the book, my marks increased from 7 to 9 in school. It is so great, isn’t it? I have passed the book to my younger brother, hoping that he will find it useful as well.

viet ve cuon sach yeu thich bang tieng anh

Dịch nghĩa:

Cuốn sách yêu thích của tôi là một cuốn sách học từ vựng mang tên Hack Não Ngữ Pháp. Cuốn sách được xuất bản bởi công ty Step Up Education. Trước đây tôi rất ngại học ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên, Hack Não Ngữ Pháp đã giúp tôi tìm lại niềm vui và động lực. Trong sách có đầy đủ kiến thức tiếng Anh cơ bản dùng trong giao tiếp và thi cử. Sách có nhiều màu sắc, hình ảnh thú vị cùng những ví dụ rất hợp thời. Hai nhân vật hoạt hình trong sách là chó Van-Gâu và mèo Chủ tịch với những câu chuyện học tiếng Anh dở khóc dở cười sẽ khiến bạn không hề nhàm chán chút nào. Sau khi học sách, tôi đã tăng từ điểm 7 lên điểm 9 ở trường, rất tuyệt phải không. Tôi đã truyền lại cuốn sách cho em trai của mình, hy vọng em ấy cũng sẽ thấy cuốn sách có ích.

3.3. Đoạn văn mẫu viết về sách học giao tiếp bằng tiếng Anh

Nếu có một cuốn sách học giao tiếp tiếng Anh hữu dụng thì bạn có thể viết về nó.

Đoạn văn mẫu:

My process of learning English communication is quite difficult. Even though I have been to the big centers, I still can’t pronounce properly. And then, the book Hack Nao Giao Tiep (Brain Hack for Communication) came at the right time, becoming the most useful book for me. The book Hack Nao Giao Tiep, coming with an app of the same name helped me confidently talk to foreigners when I meet them. The book has 40 lessons, corresponding to 40 common communication topics. Pronunciation checking software with artificial intelligence will help you to correct your mispronunciation errors. In a lesson, we will also practice many times, until we get used to that sentence. This duo helped me learn a lot of English sentences and even use them correctly. There are many good reviews about this book and app. You should try learning this book!

viet ve cuon sach yeu thich bang tieng anh

Dịch nghĩa:

Quá trình học tiếng Anh giao tiếp của tôi khá vất vả. Dù đã đến các trung tâm lớn nhưng vẫn… chẳng thể nói chuẩn. Và rồi cuốn sách Hack Não Giao Tiếp đã tới rất đúng lúc, trở thành cuốn sách có ích nhất đối với tôi. Sách Hack Não Giao Tiếp đi cùng với một chiếc app cùng tên đã giúp tôi có thể tự tin nói chuyện với người nước ngoài khi gặp gỡ họ. Sách có 40 bài học, tương ứng với 40 chủ đề giao tiếp thông dụng. Phần mềm check phát âm nhờ trí thông minh nhân tạo được áp dụng sẽ giúp bạn sửa được các lỗi phát âm sai của mình. Trong một bài học, chúng ta cũng sẽ được luyện tập rất nhiều lần, cho tới khi quen với câu nói đó. Bộ đôi này giúp tôi học được rất nhiều mẫu câu tiếng Anh và còn có thể áp dụng chúng đúng lúc. Có rất nhiều nhận xét tốt về cuốn sách và app này. Các bạn hãy thử học xem sao nhé!

Trên đây là hướng dẫn giúp bạn viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh dễ dàng hơn. Hy vọng bài viết có ích cho bạn. Top1Learn chúc bạn học tốt tiếng Anh nhé.

V05 - Top1Learn.com - Top1Learn.vn - No1Dev.com - Top1English.vn
Logo
Shopping cart