Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

Phương thức kinh doanh và cách hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ – TopLearn

Phương thức kinh doanh và cách hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ – TopLearn
Ví dụ về phương thức kinh doanh và cách hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ
Ví dụ về phương thức kinh doanh và cách hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ

-Việc phân loại các vấn đề và mô hình tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ một cách có hệ thống, hữu ích cho các doanh nhân thoạt nhìn có vẻ là một nhiệm vụ vô vọng. Các doanh nghiệp nhỏ rất khác nhau về quy mô và khả năng phát triển. Chúng được đặc trưng bởi sự độc lập trong hành động, các cơ cấu tổ chức khác nhau và các phong cách quản lý đa dạng.

-Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng hơn, chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng gặp phải những vấn đề chung phát sinh ở các giai đoạn tương tự trong quá trình phát triển của chúng. Những điểm tương đồng này có thể được sắp xếp thành một khuôn khổ nhằm nâng cao hiểu biết của chúng ta về bản chất, đặc điểm và các vấn đề của các doanh nghiệp khác nhau, từ một cơ sở giặt khô ở góc với hai hoặc ba nhân viên lương tối thiểu đến một phần mềm máy tính trị giá 20 triệu đô la một năm công ty có tốc độ tăng trưởng hàng năm 40%.

-Đối với chủ sở hữu và người quản lý các doanh nghiệp nhỏ, sự hiểu biết như vậy có thể hỗ trợ trong việc đánh giá những thách thức hiện tại; ví dụ, nhu cầu nâng cấp hệ thống máy tính hiện có hoặc thuê và đào tạo các nhà quản lý cấp hai để duy trì tốc độ tăng trưởng theo kế hoạch.

-Nó có thể giúp dự đoán các yêu cầu chính ở các điểm khác nhau — ví dụ: cam kết về thời gian tối thiểu cho chủ sở hữu trong giai đoạn khởi nghiệp và nhu cầu ủy quyền và thay đổi vai trò quản lý của họ khi các công ty trở nên lớn hơn và phức tạp hơn.

-Khung cũng cung cấp cơ sở để đánh giá tác động của các quy định và chính sách hiện tại và được đề xuất của chính phủ đối với hoạt động kinh doanh của một người. Một trường hợp điển hình là việc loại trừ cổ tức do đánh thuế hai lần, điều này có thể giúp ích rất nhiều cho một doanh nghiệp có lãi, trưởng thành và ổn định như nhà tang lễ nhưng không giúp ích gì cho một doanh nghiệp công nghệ cao mới, đang phát triển nhanh chóng.

-Cuối cùng, khuôn khổ hỗ trợ kế toán và nhà tư vấn trong việc chẩn đoán các vấn đề và kết hợp các giải pháp cho các doanh nghiệp nhỏ hơn. Các vấn đề của một doanh nghiệp 6 tháng, 20 người hiếm khi được giải quyết bằng lời khuyên dựa trên một công ty sản xuất 30 năm tuổi, 100 người. Trước đây, lập kế hoạch dòng tiền là điều tối quan trọng; đối với vấn đề thứ hai, lập kế hoạch chiến lược và lập ngân sách để đạt được sự điều phối và kiểm soát hoạt động là quan trọng nhất.

-Phát triển một Khuôn khổ Doanh nghiệp Nhỏ
Nhiều nhà nghiên cứu khác nhau trong nhiều năm đã phát triển các mô hình để kiểm tra các doanh nghiệp (xem Phụ lục 1). Mỗi quy mô sử dụng quy mô kinh doanh như một chiều và sự trưởng thành của công ty hoặc giai đoạn phát triển như một chiều thứ hai. Mặc dù hữu ích ở nhiều khía cạnh, nhưng các khuôn khổ này không phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ trên ít nhất ba điểm.

*Giai đoạn Tăng trưởng

-Đầu tiên, họ cho rằng một công ty phải phát triển và vượt qua tất cả các giai đoạn phát triển hoặc chết trong nỗ lực. Thứ hai, các mô hình không nắm bắt được các giai đoạn đầu quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của một công ty. Thứ ba, các khuôn khổ này đặc trưng cho quy mô công ty chủ yếu dựa trên doanh số hàng năm (mặc dù một số đề cập đến số lượng nhân viên) và bỏ qua các yếu tố khác như giá trị gia tăng, số lượng địa điểm, độ phức tạp của dòng sản phẩm và tốc độ thay đổi sản phẩm hoặc công nghệ sản xuất.
-Để phát triển một khuôn khổ phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển, chúng tôi đã sử dụng kết hợp kinh nghiệm, tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu thực nghiệm. (Xem phụ trang thứ hai.) Khuôn khổ hình thành từ nỗ lực này mô tả năm giai đoạn phát triển được thể hiện trong Phụ lục 2. Mỗi giai đoạn được đặc trưng bởi một chỉ số về quy mô, tính đa dạng và độ phức tạp và được mô tả bởi năm yếu tố quản lý: phong cách quản lý, tổ chức cấu trúc, mức độ của các hệ thống chính thức, các mục tiêu chiến lược chính và sự tham gia của chủ sở hữu vào doanh nghiệp. Chúng tôi mô tả từng giai đoạn trong Phụ lục 3 và mô tả tường thuật từng giai đoạn trong bài viết này.

V05 - Top1Learn.com - Top1Learn.vn - No1Dev.com - Top1English.vn
Logo
Shopping cart