Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

CHUNG TAY KHỞI NGHIỆP – ❤VIETNAM STARTUP TOGETHER❤ >>> Top1Groups >>> OFFLINE VST 23/05/2020 HỌP VST NGÀY 23/05/2020: TỪ KHOÁ: 1. Đạt được THÀNH TỰU trước khi làm những thứ khác 2. THÀNH TỰU là … , shares-13✔️ , likes-160❤️️ , date-2020-05-23 11:33:27🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

CHUNG TAY KHỞI NGHIỆP – ❤VIETNAM STARTUP TOGETHER❤  >>> Top1Groups >>> OFFLINE VST 23/05/2020

HỌP VST NGÀY 23/05/2020:

TỪ KHOÁ:

1. Đạt được THÀNH TỰU trước khi làm những thứ khác

2. THÀNH TỰU là … , shares-13✔️ , likes-160❤️️ , date-2020-05-23 11:33:27🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕💖

OFFLINE VST 23/05/2020

HỌP VST NGÀY 23/05/2020:

TỪ KHOÁ:

1. Đạt được THÀNH TỰU trước khi làm những thứ khác

2. THÀNH TỰU là ĐỘT PHÁ trong tư duy, làm mọi thứ tốt nhất, sâu nhất, có sự khác biệt để thành công.

3. Người kinh doanh ko đánh giá = tiền bạc, mà đánh giá = khả năng tăng trưởng

4. Tập trung vào thứ HIỆU QUẢ NHẤT

5. LỰA CHỌN trước rồi NỖ LỰC sau
– Tự mình va đập
– Rút kinh nghiệm từ thất bại của người khác
– Hỏi quân sư

Nếu LỰA CHỌN ĐÚNG rồi, nếu chưa thành công => do làm chưa đúng
=> Thay đổi cách làm.

6. Không cần CẦU KỲ vào những thứ KHÔNG CẦN THIẾT

7. Lựa chọn những thứ đang BIẾN ĐỔI, ko chọn những thứ ỔN ĐỊNH

8. Khi nhìn thấy thất bại của người khác:
– Ko phán xét
– Nhìn vào cốt lõi vấn đề & rút ra bài học cho bản thân mình

9. Tập trung vào việc ĂN Ở

10. Luôn đặt MỤC TIÊU cho mọi người nếu muốn họ làm điều gì đó một cách tự động.
[fb_vid id=”2353649878274520″]

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-100008885920057


🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕💖

V05 - Top1Learn.com - Top1Learn.vn - No1Dev.com - Top1English.vn
Logo
Shopping cart